Kwalitatief gastouderbureau

5-8-2021 - Wat zijn de werkzaamheden van een gastouderbureau

Wat wordt u geboden als u aansluit bij het gastouderbureau.

 

Onderstaande punten geeft u een goed beeld waar de werkzaamheden van het gastouderbureau uit bestaan:

 • werving van gastouders
 • registratie gastouder
 • werving van ouders
 • registratie ouders
 • bemiddelingsgesprekken, urenberekening
 • bemiddeling opvang,
 • passende overeenkomsten
 • persoonlijke begeleiding van de opvang
 • scholing van gastouders
 • kinder ehbo  / herhalings avonden
 • voortgangsgesprekken gastouder
 • 2x per jaar huisbezoeken aan de gastouder
 • minimaal 1 keer per jaar telefonisch overleg ouders
 • evaluatiegesprekken de verslaglegging hiervan
 • jaarlijkse RIE bezoeken bij de opvanglocatie
 • mogelijkheden tot zelfstandig ondernemerschap voor gastouders,
 • adverteren voor gastouders
 • pedagogisch advies en begeleiding
 • de kassiersfunctie, facturering
 • jaaropgaven voor ouder en gastouder
 • her bemiddeling
 • informatie via mailings, de website en overig informatiemateriaal
 • het ontwikkelen van passend beleid
 • het ontwikkelen van het pedagogisch beleid
 • administratie 
 • een oudercommissie
 • een klachtenregeling
 • contact met gemeente
 • contact met belastingdienst
 • contact met de branche vereniging
 • de GGD inspectie
 • adequaat reageren op situatie die zich onverwachts voor doen

Terug naar home

WAARDERINGEN

Ommel

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# | 1-12-2022
Ommel

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# | 1-12-2022
Ommel

1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# | 1-12-2022