Het LRKP nummer

10-7-2021 - Om als ouder in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag dient een gastouder ingeschreven te staan in het Landelijk Register Kinderopvang Peuterspeelzalen. Gastouders op VJG staan ingeschreven en zijn aangesloten bij een of meerdere gastouderbureaus.

Inschrijving in het landelijk register kinderopvang peuterspeelzalen

Om als gastouders werkzaam te mogen zijn dient de gastouder ingeschreven te worden in het landelijk register kinderopvang. Wanneer blijkt na de intake dat de gastouder voldoet aan de eisen en van de wet en de verwachtingen van het gastouderbureau dan zal er voor de gastouder een aanvraag gedaan worden tot inschrijving in het landelijk register.

Is de aanvraag volledig, dan geeft de gemeente de GGD opdracht om de aanvraag inhoudelijk te controleren. Daarna voert de GGD een kwalitatief onderzoek op de locatie uit. 

 

 Inspectie GGD.

In opdracht van de gemeente controleert de GGD:

  • de inhoud van de documenten
  • de opvanglocatie
  • de kwaliteit van de opvang

GGD-inspecteur op bezoek

De gastouder krijgt van de GGD meestal vooraf bericht over het moment waarop de inspectie plaatsvindt.

Tijd tot opname in het register.

Binnen tien weken na ontvangst van de aanvraag neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. Dit besluit baseren ze op het advies van de GGD. Als er gegronde redenen voor zijn, heeft de gemeente de mogelijkheid om deze termijn te verlengen. Dat kan slechts één keer. De gemeente moet dit motiveren en het gastouderbureauhierover informeren. De verlengde termijn moet bovendien zo kort mogelijk zijn.

Hoe weet ik of ik geregistreerd word?

De gemeente stuurt op basis van het advies van de GGD een beschikking naar het gastouderbureau. Het gastouderbureau informeert u schriftelijk over de inhoud van deze beschikking. Is het besluit positief, dan wordt u opgenomen in het Landelijke Register Kinderopvang. U kunt ook zelf in het register zien of u bent ingeschreven.

Wat gebeurt er bij een negatieve beschikking?

Is de beschikking negatief, dan wordt u niet opgenomen in het register. Wanneer u en/of het gastouderbureau het niet eens zijn met de inhoud van de beschikking, kunt u bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als de gastouder ingeschreven staat in het landelijk register kinderopvang.

Terug naar home

WAARDERINGEN

Kinderopvang Marianne Deurne
Een hele lieve professionele gastouder die dit werk al meer dan 30 jaar met veel liefde , zorg en toewijding doet , en door alle ouders erg gewaardeerd wordt.👍
Johannes | 13-2-2021
SamendeBaas Venray
Een TOP gastgezin. Vanaf het eerste moment voelde het direct vertrouwd. Het is zo mooi om te zien hoe de band met Marjolein/gastgezin en ons zoontje is. Elke keer weer verheugd hij zich op het samen spelen bij Marjolein. Daarnaast is ze zeer betrokken en worden er leuke anekdotes, filmpjes of foto’s gedurende de opvangdagen naar ons gestuurd van de leuke dingen die ze samen meemaken. Het is voor ons zoontje een beetje een 2de huis geworden, hij voelt zich er prettig en mag lekker zichzelf zijn. Veel persoonlijke aandacht en Marjolein denkt met ons mee. Kortom: wij kunnen ons geen betere Gastouder wensen!
Rianne & Has | 11-2-2021
SamendeBaas Venray
Een TOP gastgezin. Vanaf het eerste moment voelde het direct vertrouwd. Het is zo mooi om te zien hoe de band met Marjolein/gastgezin en ons zoontje is. Elke keer weer verheugd hij zich op het samen spelen bij Marjolein. Daarnaast is ze zeer betrokken en worden er leuke anekdotes, filmpjes of foto’s gedurende de opvangdagen naar ons gestuurd van de leuke dingen die ze samen meemaken. Het is voor ons zoontje een beetje een 2de huis geworden, hij voelt zich er prettig en mag lekker zichzelf zijn. Veel persoonlijke aandacht en Marjolein denkt met ons mee. Kortom: wij kunnen ons geen betere Gastouder wensen!
Rianne & Has | 11-2-2021