Een pedagogisch werkplan?

8-7-2021 - Waarom een pedagogisch werkplan Een gastouder omschrijft hierin zijn/haar visie en professionele manier van werken. Hetgeen wat dagelijks al bijna ``automatisch`` lijkt te gebeuren maar waar een duidelijke visie en werkwijze achter schuilt. Een pedagogisch werkplan van de gastouder geeft een ouder nog meer inzicht in de visie en werkwijze van de gastouder. Er zijn 4 pedagogisch basisdoelen beschreven: Een gevoel van emotionele veiligheid Sociale competenties ontwikkelen Waarden en normen Persoonlijke competenties ontwikkelen Wat betekent dit eigenlijk?

Een gevoel van emotionele veiligheid

Het is heel erg belangrijk stil te staan bij de emotionele veiligheid van een kind. Wanneer een kind zich veilig voelt tijdens de opvang zal het zich makkelijk uiten en kan het zich makkelijker ontwikkelen op allerlei vlakken.

Sociale competenties ontwikkelen

In het gastgezin doen kinderen vaak ervaring op in contacten met de andere. Dit biedt kansen voor het verwerven van sociale kennis en vaardigheden, mits de interactie onderling goed is en goed begeleid wordt.

Normen en waarden

Kinderen willen weten waar zij aan toe zijn. Wat wordt wel en niet van je verwacht? Daarom dient er een goed overleg met ouders te zijn. Het is belangrijk dat ouders en gastouder elkaars mening en overtuiging kennen en ondersteunen en dit ook uitspreken naar de kinderen toe. Daarmee tonen we respect voor gewoonten van kinderen en voor verschillen in achtergrond. Respect en vertrouwen zijn twee belangrijke kernwoorden in de gastouderopvang. Sommige zaken zullen bij de gastouder anders aangepakt worden dan in de thuissituatie van het kind. Dit hoeft geen probleem te zijn; zo leert het kind dat er verschillen zijn en leert dat te respecteren. Op die mannier kan een kind makkelijk omgaan met de verschillen in waarden normen en cultuur die er zijn in hun eigen gezinsituatie en bij de gastouder.

Persoonlijke competenties ontwikkelen

Ieder individuele kind ontwikkeld zich binnen zijn/haar eigen mogelijkheden en beperkingen. Het gaat ontdekken en zoekt uitdaging. Ieder kind is uniek en ontwikkeld zich dan ook op zijn/haar eigen tempo. Ieder kind heeft zijn/haar eigen talenten.

Een gastouder heeft pedagogische kennis over de ontwikkeling van een kind. Daardoor kan je bijdragen aan het stimuleren van alle aspecten van de ontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd, ontwikkelingsfase en behoefte van het kind. Ontwikkelingsstimulering is de “extra” gerichte stimulering die je kinderen geeft om hun ‘brede ontwikkeling’ te stimuleren. Een belangrijk onderdeel van je werk als professioneel opvoeder.

 

Terug naar home

WAARDERINGEN

Kinderopvang Marianne Deurne
Een hele lieve professionele gastouder die dit werk al meer dan 30 jaar met veel liefde , zorg en toewijding doet , en door alle ouders erg gewaardeerd wordt.👍
Johannes | 13-2-2021
SamendeBaas Venray
Een TOP gastgezin. Vanaf het eerste moment voelde het direct vertrouwd. Het is zo mooi om te zien hoe de band met Marjolein/gastgezin en ons zoontje is. Elke keer weer verheugd hij zich op het samen spelen bij Marjolein. Daarnaast is ze zeer betrokken en worden er leuke anekdotes, filmpjes of foto’s gedurende de opvangdagen naar ons gestuurd van de leuke dingen die ze samen meemaken. Het is voor ons zoontje een beetje een 2de huis geworden, hij voelt zich er prettig en mag lekker zichzelf zijn. Veel persoonlijke aandacht en Marjolein denkt met ons mee. Kortom: wij kunnen ons geen betere Gastouder wensen!
Rianne & Has | 11-2-2021
SamendeBaas Venray
Een TOP gastgezin. Vanaf het eerste moment voelde het direct vertrouwd. Het is zo mooi om te zien hoe de band met Marjolein/gastgezin en ons zoontje is. Elke keer weer verheugd hij zich op het samen spelen bij Marjolein. Daarnaast is ze zeer betrokken en worden er leuke anekdotes, filmpjes of foto’s gedurende de opvangdagen naar ons gestuurd van de leuke dingen die ze samen meemaken. Het is voor ons zoontje een beetje een 2de huis geworden, hij voelt zich er prettig en mag lekker zichzelf zijn. Veel persoonlijke aandacht en Marjolein denkt met ons mee. Kortom: wij kunnen ons geen betere Gastouder wensen!
Rianne & Has | 11-2-2021