Een pedagogisch werkplan?

29-12-2023 - Waarom een pedagogisch werkplan Een gastouder omschrijft hierin zijn/haar visie en professionele manier van werken. Hetgeen wat dagelijks al bijna ``automatisch`` lijkt te gebeuren maar waar een duidelijke visie en werkwijze achter schuilt. Een pedagogisch werkplan van de gastouder geeft een ouder nog meer inzicht in de visie en werkwijze van de gastouder. Er zijn 4 pedagogisch basisdoelen beschreven: Een gevoel van emotionele veiligheid Sociale competenties ontwikkelen Waarden en normen Persoonlijke competenties ontwikkelen Wat betekent dit eigenlijk?

Een gevoel van emotionele veiligheid

Het is heel erg belangrijk stil te staan bij de emotionele veiligheid van een kind. Wanneer een kind zich veilig voelt tijdens de opvang zal het zich makkelijk uiten en kan het zich makkelijker ontwikkelen op allerlei vlakken.

Sociale competenties ontwikkelen

In het gastgezin doen kinderen vaak ervaring op in contacten met de andere. Dit biedt kansen voor het verwerven van sociale kennis en vaardigheden, mits de interactie onderling goed is en goed begeleid wordt.

Normen en waarden

Kinderen willen weten waar zij aan toe zijn. Wat wordt wel en niet van je verwacht? Daarom dient er een goed overleg met ouders te zijn. Het is belangrijk dat ouders en gastouder elkaars mening en overtuiging kennen en ondersteunen en dit ook uitspreken naar de kinderen toe. Daarmee tonen we respect voor gewoonten van kinderen en voor verschillen in achtergrond. Respect en vertrouwen zijn twee belangrijke kernwoorden in de gastouderopvang. Sommige zaken zullen bij de gastouder anders aangepakt worden dan in de thuissituatie van het kind. Dit hoeft geen probleem te zijn; zo leert het kind dat er verschillen zijn en leert dat te respecteren. Op die mannier kan een kind makkelijk omgaan met de verschillen in waarden normen en cultuur die er zijn in hun eigen gezinsituatie en bij de gastouder.

Persoonlijke competenties ontwikkelen

Ieder individuele kind ontwikkeld zich binnen zijn/haar eigen mogelijkheden en beperkingen. Het gaat ontdekken en zoekt uitdaging. Ieder kind is uniek en ontwikkeld zich dan ook op zijn/haar eigen tempo. Ieder kind heeft zijn/haar eigen talenten.

Een gastouder heeft pedagogische kennis over de ontwikkeling van een kind. Daardoor kan je bijdragen aan het stimuleren van alle aspecten van de ontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd, ontwikkelingsfase en behoefte van het kind. Ontwikkelingsstimulering is de “extra” gerichte stimulering die je kinderen geeft om hun ‘brede ontwikkeling’ te stimuleren. Een belangrijk onderdeel van je werk als professioneel opvoeder.

 

Terug naar home

WAARDERINGEN

Rups&Co Ysselsteyn
Een fijne gastouder. Die goed is voor de kinderen. Buiten veel ruimte voor activiteiten enz. Dit vonden onze 3 kinderen altijd erg leuk. Ga zo door.
Tielen | 30-1-2021
Rups&Co Ysselsteyn
Een paar jaar geleden ging ik naar de gastouder om kennis te maken met onze zoon die vloog de gastouder letterlijk in de armen. Vanaf dat moment was het ijs al gebroken en wist ik dat hij daar op zijn plek zat. En zo ook onze dochter gaat nu met veel plezier spelen, alleen vind onze zoon het niet leuk dat hij niet meer mag. Het contact met de gastouder is ook heel goed. En ook wij vinden dat ze goud waard is en zouden ook niet anders meer willen.
Angela van Dijk | 30-1-2021
Joehoe gastouder opvang Gemert
Meike is altijd vrolijk als ze naar melissa mag, tenzij we ze ervoor wakker moeten maken. Maar een blij ei als we dr komen halen is het zeker. Ze leert, ervaart en ontwikkelt zich heel veel en we hebben daardoor een tevreden, fijn en gezellig kindje. Melissa staat open voor onze input qua de manier van eten geven en ritme etc.
Ook qua flexibiliteit is Melissa echt super, een betere gastouder kunnen wij ons in deze tijd niet wensen!
Meike | 13-1-2021